คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ
อัตราเงินเดือน 17,290 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โทร. 0-7333-1301 หรือ 08-6489-2967

=> ประกาศรับสมัคร

loading...