มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กันยายน 2560

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 14,020 บาท
คุณสมบัติ: วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ของสำนักงาน ก.พ.

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กันยายน 2560 โทรศัพท์ 0-4374-2827

=> ประกาศรับสมัคร

loading...