สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานสถาบัน จำนวน 2 อัตราสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานสถาบัน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 เมษายน 2561

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานการเงิน 1อัตรา
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน/บัญชี มีประสบการณ์ในงานการเงิน อย่างน้อย 3-5ปี

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประชุมและอำนวยการ 1 อัตรา
- ปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ในงานการประชุม งานอำนวยการ อย่างน้อย 3-5ปี

อัตราเงินเดือน รวมค่าครองชีพ 20,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 เมษายน 2561 (สมัครด้วยตนเอง,ไปรษณีย์)
โทร. 0-2553-8555

ประกาศรับสมัคร

loading...