มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจาร์ สาขาวิชาจิตวิทยา จํานวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางด้านจิตวิทยาคลินิก

ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2696-5207

ประกาศรับสมัคร

loading...