คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯมหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครอาจารย์ สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์ฯคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯมหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครอาจารย์ สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์ฯ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ)
คุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หรือ การจัดการและโซ่อุปทานหรือสาขาที่เกี่ยวข้องโดยมี วุฒิปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัคร

loading...