คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 3 อัตราคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. อาจารย์ สาขาด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (ปริญญาเอก)
2. อาจารย์ สาขาด้านสถิติ จำนวน 1 อัตรา (ปริญญาโท-เอก)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3835-2812 ต่อ 2758

ประกาศรับสมัคร

loading...