มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย​ สายวิชาการ จำนวน 12 อัตรามหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. อาจารย์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา
2. อาจารย์ ด้านการบริหารรัฐกิจ,รัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3. อาจารย์ ภาควิชาการประเมินและการวิจัย จำนวน 2 อัตรา
4. อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 3 อัตรา
5. อาจารย์ ทางด้านสื่อสารมวลชน จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน ปริญญาโท 29,750 บาท ปริญญาเอก 35,700 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561


ประกาศรับสมัคร

loading...