มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ชื่อตำแหน่ง: อาจารย์ สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: ปริญญาเอก 26,250 บาท ปริญญาโท 21,880 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

loading...