มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครอาจารย์ ประจำคณะเทคโนโลยีสังคม 3 อัตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครอาจารย์ ประจำคณะเทคโนโลยีสังคม 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ
1. อาจารย์ สาขาการบัญชี 1 อัตรา (ปริญญาโท-เอก)
2. อาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา (ปริญญาโท)
3. อาจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ 1 อัตรา (ปริญญาโท-เอก)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-3835-8145

ประกาศรับสมัคร

loading...