มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครอาจารย์ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 อัตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครอาจารย์ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ
1. อาจารย์ สาขาจิตวิทยา 1 อัตรา (ปริญญาเอก)
2. อาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 อัตรา (ปริญญาโท)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-3835-8145

ประกาศรับสมัคร

loading...