มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ตาก) รับสมัครอาจารย์ สาขาวิศวกรรมสำรวจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ตาก) รับสมัครอาจารย์ สาขาวิศวกรรมสำรวจ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560

ประกาศประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 1/2560
ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสำรวจ)
อัตราเงินเดือน 24500 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560


ประกาศรับสมัคร

loading...