สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับสมัครอาจารย์ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 2 อัตราสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับสมัครอาจารย์ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาโท/เอก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สายวิชาการ
1. อาจารย์ สาขาทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาที่สำเร็จ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตวิทยาทั่วไปฯ
2. อาจารย์ สาขาการเงิน บัญชี การจัดการและการตลาด
อัตราเงินเดือน: 26,250 - 31,500 บาท (วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทั้ง 2 ตำแหน่ง)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ (07.30-15.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-104-9099 ต่อ 1122 หรือสมัครทาง e-mail/ไปรษณีย์ (รายละเอียดที่ประกาศรับสมัคร)

ประกาศรับสมัคร

loading...