มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 9 อัตรามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพือคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: อาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 9 อัตรา (ปริญญาโท/เอก)
อัตราเงินเดือน: 26,250/31,500 บาท

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศรับสมัคร

loading...