คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ ประจำภาควิชาการเงิน 2 อัตราคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ ประจำภาควิชาการเงิน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาการเงิน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน ไม่ระบุ (ประมาณ 32300 บาท )
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติอื่นๆ เป็นตามที่มหาวิทยากำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) โทร.0-2942-8777 ต่อ 1102

ประกาศรับสมัคร

loading...