มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา 2 อัตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา 2 อัตรา (วุฒิปริญญาเอก)
อัตราเงินเดือน: 32,300 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

ประกาศรับสมัคร

loading...