มจพ. รับสมัครอาจารย์ สาขาด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม/ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครอาจารย์ สาขาด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม/ประยุกต์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิททยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตราสังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร ปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตวิทยาประยุกต์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 3 อาคาร 46 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2555-2000 ต่อ 3524 หรือ 080-770-0149

ประกาศรับสมัคร

loading...