มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 2อัตรามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 2อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: อาจารย์ 2 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
อัตราเงินเดือน: 22,950 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-5394-2960

ประกาศรับสมัคร

loading...