มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครอาจารย์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครอาจารย์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ชื่อตำแหน่ง อาจารย์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
คุณวุฒิปริญญาเอก/ปริญญาโท หรือกำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (คุณสมบัติอื่นๆเป็นตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร)
อัตราเงินเดือน: ป.เอก 31,500 บาท ป.โท 26,250 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5377-6000 ต่อ 1849

ประกาศรับสมัคร

loading...