คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานตามสัญญา สายวิชาการ จำนวน 3 อัตราคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานตามสัญญา สายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา
1.อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาเอก)
2.อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท)
3.อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอก)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

loading...