มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ และสายสนับสนุน 7 อัตรามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ และสายสนับสนุน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-30 มีนาคม 2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
1. อาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา (ปริญญาโท) เงินเดือน 18,360 บาท
2. อาจารย์ สาขาปฐมวัย 1 อัตรา (ปริญญาโท) เงินเดือน 18,360 บาท
3. อาจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 อัตรา (ปริญญาโท) เงินเดือน 18,360 บาท
4. อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 อัตรา (ปริญญาโท) เงินเดือน 18,360 บาท
5. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา (วุฒิประถมศึกษาขึ้นไป) เงินเดือน 7,500 บาท
6. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา (วุฒิมัธยมศึกษาขึ้นไป) เงินเดือน 8,340 บาท
7. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา (วุฒิประถมศึกษาขึ้นไป) เงินเดือน 7,500 บาท


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-30 มีนาคม 2561
สอบถามเพิ่มเติม แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร โทร 0864584309

ประกาศรับสมัคร

loading...